Ελέγχοντας τη σκέψη σας στο παιχνίδι

skepsi-kopelaΕλέγχοντας τη σκέψη σας στο παιχνίδι

Ανά δευτερόλεπτο περνούν από το μυαλό σας διάφορες σκέψεις. Εστιάζεστε όμως σε κάποιες και όχι σε όλες. Αυτές οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες και για να μπορείτε να τις ελέγξετε χρειάζεται να δώσετε την ανάλογη σημασία σε αυτό που σας συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσετε να στοιχηματίζετε παρατηρήστε τι σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το οποίο σκέφτεστε θα επηρεάσει το συναίσθημα σας και τη συμπεριφορά σας π.χ. αν σκεφτείτε ότι έχετε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε θα αισθανθείτε χαρά και θα παίξετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε αντίθεση με το αν σκεφτόσασταν ότι δεν θα τα καταφέρετε, πάλι θα χάσετε όπου θα αισθανόσασταν λύπη και θα παίζατε χωρίς να είστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Γίνεται κατανοητό ότι οι σκέψεις σας γίνονται πράξεις. Έτσι αποκτάτε την ψυχολογία του νικητή ή του ηττημένου.

Αν επιθυμείτε να ελέγξετε τις σκέψεις σας θα μπορούσατε να τις καταγράψετε με τον εξής τρόπο:

  • Θυμηθείτε όλες εκείνες τις φορές που έχετε παίξει όπου είτε κερδίσατε, είτε χάσατε.
  • Ανακαλέστε από τη μνήμη σας τις σκέψεις που επικρατούσαν πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του και στο τέλος του.
  • Γράψτε τις σε ένα φύλλο χαρτί και δίπλα σημειώστε το πώς νιώσατε έχοντας αυτές τις σκέψεις.
  • Έπειτα αναρωτηθείτε αν σκέψεις σας ήταν απόλυτα δικαιολογημένες, αν δηλαδή υπήρχαν στοιχεία που να της υποστήριζαν ή αν είχατε παρασυρθεί από κάποια γνωστικά σφάλματα π.χ. εστιάσατε τη σκέψη σας στη μοναδική φορά που χάσατε ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό θεωρώντας το συμβάν καταστροφικό ή χαρακτηρίζοντας τον εαυτό σας “άχρηστο”, αγνοώντας όλες εκείνες τις φορές που κερδίσατε ή εστιάσατε τη σκέψη σας στο ότι χάσατε μια φορά θεωρώντας δεδομένο ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε φορά ή ότι κερδίσατε λόγω τύχης και όχι λόγω προσωπικής προσπάθειας. Αν οδηγηθείτε στο συμπέρασμα ότι οι σκέψεις σας δεν ήταν έγκυρες, τότε αναρωτηθείτε τι διαφορετικό θα μπορούσατε να είχατε σκεφτεί, κάντε εναλλακτικές σκέψεις π.χ. βάσει των τριών προηγούμενων γνωστικών σφαλμάτων θα μπορούσατε να είχατε σκεφτεί για το πρώτο γνωστικό σφάλμα ότι έχετε χάσει ένα αμελητέο ποσό μόνο μια φορά κερδίζοντας πολύ περισσότερα όλες τις υπόλοιπες φορές χωρίς να θεωρείτε το γεγονός καταστροφικό ή τον εαυτό σας άχρηστο αλλά ότι η έκβαση του παιχνιδιού ήταν θετική και ότι ο εαυτό σας είναι αξιόλογος. Για το δεύτερο γνωστικό σφάλμα θα μπορούσατε να είχατε σκεφτεί ότι χάσατε μόνο μια φορά, όμως μπορείτε να κερδίσετε την επόμενη φορά. Για το τρίτο γνωστικό σφάλμα θα μπορούσατε να είχατε σκεφτεί ότι κερδίσατε επειδή έχετε ασχοληθεί συστηματικά με το παιχνίδι έχοντας συγκεκριμένη στρατηγική και όχι λόγω τύχης. Βάσει αυτών των εναλλακτικών σκέψεων αναρωτηθείτε για το πώς νιώθετε. Θα διαπιστώσετε ότι το συναίσθημά σας τροποποιείται και η θλίψη, απογοήτευση, στεναχώρια μετατρέπεται σε χαρά, ενθουσιασμό, ικανοποίηση.

Από τα παραπάνω κατανοεί κανείς ότι αν έρθει σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, τότε θα μπορέσει να κυριαρχήσει πάνω σε αυτά και να αποκτήσει την ψυχολογία του νικητή και όχι του ηττημένου. Όπως είναι γνωστό “life is game and you set the rules!”.

Εγγραφείτε δωρεάν στο μηνιαίο newsletter.

Δωρεάν με την εγγραφή σας η σύντομη συνεδρία χαλάρωσης και το μοναδικό τετράδιο ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την εγγραφή και σύντομα θα παραλάβετε τα δώρα σας!

Κάτι συνέβη λάθος. Προσπαθήστε ξανά.

Comments are closed.

Εγγραφείτε δωρεάν στο μηνιαίο newsletter.

Αποκτήστε δωρεάν με την εγγραφή σας τη σύντομη συνεδρία χαλάρωσης και το μοναδικό τετράδιο ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την εγγραφή και σύντομα θα παραλάβετε τα δώρα σας!

Κάτι συνέβη λάθος. Προσπαθήστε ξανά.