Η ψυχολογία του Δανειστή

daneizo-xrimata-300x173Η ψυχολογία του δανειστή

Το άτομο που δανείζει χρήματα σε κάποιον γνωστό ή φίλο του το κάνει για να τον βοηθήσει.  Βέβαια ο δανειστής θα πρέπει να διερευνήσει και να επιβεβαιώσει τους λόγους για τους οποίους του ζητούνται τα χρήματα αυτά. Χρειάζεται δηλαδή να διαπιστώσει ότι τα χρήματα δίνονται για να καλυφθούν ανάγκες επιβίωσης και όχι για κάλυψη χρεών που προκύπτουν από τυχερά παιχνίδια και από το τζόγο γενικότερα.

Όταν ο δανειστής είναι κάποιο φιλικό ή συγγενικό μας πρόσωπο μπορεί να σκεφτεί ότι με αυτή την πράξη ωφελεί έναν δικό του άνθρωπο που βρίσκεται σε μια επιβαρυμένη θέση. Λειτουργεί έχοντας την πρόθεση να βοηθήσει πραγματικά τον άλλο. Οι σκέψεις του προσανατολίζονται στη σωτηρία του άλλου. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Πιο συγκεκριμένα η χρηματική βοήθεια που θα προσφέρει μπορεί να εξελιχθεί σε ένα συνεχή δανεισμό όπου το άλλο άτομο θα βρίσκει συνεχώς αφορμές, δικαιολογίες για να δανείζεται χωρίς να είναι σίγουρο ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Σε αυτό το σημείο παίζει σημαντικό ρόλο η στάση που θα κρατήσει ο δανειστής. Δηλαδή θα πρέπει να κρίνει αν είναι απαραίτητο να δανείσει χρήματα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να θέσει όρους για τη διαφύλαξη επιστροφής των χρημάτων του αλλά και καλής χρήσης αυτών από την πλευρά του δανειζόμενου. Αν ο δανειστής αντιληφθεί ότι τα χρήματα που θα δανείσει θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν χρέη από τυχερά παιχνίδια ή για να τζογάρει τότε θα πρέπει να αρνηθεί. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει πραγματικά το φίλο του να κάνει κάτι δραστικό ώστε να ξεφύγει από την εξάρτηση του τζόγου.

Ο δανειστής αν ενδιαφέρεται αληθινά για τον δανειζόμενο θα μπορούσε:

  • να ενημερώσει το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον για την κατάσταση ώστε να τηρούν όλοι την ίδια αρνητική στάση αν τους ζητήσει δανεικά.
  • να συζητήσει με το δανειζόμενο  τους λόγους για τους οποίους δανείζεται, τι σκέφτεται και πώς νιώθει που χρειάζεται να δανειστεί, την κατάσταση που επικρατεί στη ζωή του(σχέσεις με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον),  τι προσδοκίες έχει για τον εαυτό του αλλά και τη ζωή του γενικά, τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει για να πετύχει τους στόχους του εκτός από το να τζογάρει. Αυτού του είδους η φιλική συζήτηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ερέθισμα για το δανειζόμενο  ώστε να επαναξιολογήσει κάποια θέματα που τον απασχολούν και τον οδηγούν στη συγκεκριμένη πράξη.

Βέβαια η οικογένεια και οι φίλοι του δανειζόμενου χρειάζεται να είναι υποστηρικτικοί απέναντί του χωρίς να τον ενισχύουν οικονομικά, αλλά να του δείχνουν το ενδιαφέρον τους μέσα από συζητήσεις για τα θέματα που τον προβληματίζουν και στο τί λύσεις μπορούν να δοθούν.

Πέρα από τη στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να χρειαστεί και η παρέμβαση του ειδικού, ο οποίος θα βοηθήσει το άτομο να επαναφέρει τις ισορροπίες στη ζωή του.

Εγγραφείτε δωρεάν στο μηνιαίο newsletter.

Δωρεάν με την εγγραφή σας η σύντομη συνεδρία χαλάρωσης και το μοναδικό τετράδιο ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την εγγραφή και σύντομα θα παραλάβετε τα δώρα σας!

Κάτι συνέβη λάθος. Προσπαθήστε ξανά.

Comments are closed.

Εγγραφείτε δωρεάν στο μηνιαίο newsletter.

Αποκτήστε δωρεάν με την εγγραφή σας τη σύντομη συνεδρία χαλάρωσης και το μοναδικό τετράδιο ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την εγγραφή και σύντομα θα παραλάβετε τα δώρα σας!

Κάτι συνέβη λάθος. Προσπαθήστε ξανά.