Οι Nοερές Aπεικονίσεις αποτελούν νοητικά περιεχόμενα που έχουν αισθητηριακή ποιότητα. Οι εικόνες μπορεί να περιλαμβάνουν ποιότητες από οποιοδήποτε αισθητηριακό τομέα όπως η όραση, η αφή, η ακοή, η γεύση και η όσφρηση (στο Day et al, 2004). Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι η νοερή απεικόνιση είναι μια νοητική δημιουργία αισθητηριακής εμπειρίας απουσία αντιληπτικών εισερχόμενων (Richardson A., 1994 στο Arbuthnott et al., 2001). Έτσι λοιπόν η νοερή απεικόνιση αποσπά εμπειρίες από οποιοδήποτε αισθητηριακό τομέα και τα σενάρια καθοδηγούμενης νοερής απεικόνισης εμπεριέχουν οδηγίες  οι οποίες εστιάζουν την προσοχή σε τουλάχιστον δύο αισθητηριακούς τομείς (Arbuthnott et al., 2001).

Παρακολουθήστε εδώ μια σειρά νοερών απεικονίσεων.

Ξεκινάμε με την πρώτη νοερή απεικόνιση που αφορά την ευγνωμοσύνη:

Η δεύτερη νοερή απεικόνιση αφορά την αποδοχή:

Η τρίτη νοερή απεικόνιση αφορά την εστίαση του νου-ενσυνειδητότητα:

Η τέταρτη νοερή απεικόνιση αφορά την απόκτηση ενέργειας:

Η πέμπτη νοερή απεικόνιση αφορά τον μελλοντικό εαυτό:

Εγγραφείτε δωρεάν στο μηνιαίο newsletter.

Αποκτήστε δωρεάν με την εγγραφή σας τη σύντομη συνεδρία χαλάρωσης και το μοναδικό τετράδιο ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την εγγραφή και σύντομα θα παραλάβετε τα δώρα σας!

Κάτι συνέβη λάθος. Προσπαθήστε ξανά.